SU på Gran ungdomsskole består av:

 • Anita S Oppegaard, leder og foreldrerepresentant
 • Håkon E Vik, nestleder og elevrepresentant
 • Hege M Blaker, rektor, sekretær
 • Katarina Færøvig, foreldrerepresentant
 • Roar Kristiansen, foreldrerepresentant
 • Rebekka Julsvik Kristoffersen, elevrepresentant
 • Therese Tulinayo, elevrepresentant
 • Bente Hagen, lærerrepresentant
 • Hege Nordvik, lærerrepresentant
 • Anne Lise Gamkinn, andre tilsette
 • politisk representant blir valgt i november 2023

Referater fra møter i SU på Gran ungdomsskole